143145 Midtbygda skole, Solfjellsjøen

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Nordland Fylke, Dønna Kommune, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Tittel / Title: Midtbygda skole, Solfjellsjøen
Beskrivelse / Description: Bildet viser bygging av bassenget ved Midtbygda skole, Solfjellsjøen i 1964. Byggetomten til høyre i bildet.
Dato / Date: 1964
Sted / Place: Dønna kommune i Nordland
Fotograf / Photographer: Fotograf ukjent
Bildesignatur / Image Number: DOK_WF_143145
Digital kopi av original / Digital copy of original: Fargenegativ, acetat-base, 4 x 5,5 cm.
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no

For høyoppløst versjon høyreklikk på bildet og velg "original".

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 6067
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway flyfotografi aerialphotography skråfotografi obliquephotography widerøesflyveselskapas dønnakommune midtbygdaskole solfjellsjøen

Add Tags
  • profile

    metteanfindsen

    • 23/Sep/2013 15:31:27

    Bygging av bassenget ved Midtbygda skole, Solfjellsjøen