143130 Solfjellsjøen

Download this image


Love this? Please support us and...

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Nordland Fylke, Dønna Kommune, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Tittel / Title: Solfjellsjøen
Beskrivelse / Description:
Dato / Date: 1964
Sted / Place: Dønna kommune i Nordland
Fotograf / Photographer: Fotograf ukjent
Bildesignatur / Image Number: DOK_WF_143130
Digital kopi av original / Digital copy of original: Fargenegativ, acetat-base, 4 x 5,5 cm.
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no

For høyoppløst versjon høyreklikk på bildet og velg "original".

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 6488
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway flyfotografi aerialphotography skråfotografi obliquephotography widerøesflyveselskapas dønnakommune solfjellsjøem

Add Tags
  • profile

    akaakerh

    • 14/Nov/2013 21:25:42

    Solfjellsjøen