Statsakten. Tyske militære ankommer Akershus-møtet.

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Oslo Fylke, Sentrum, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
T. v. Rediess, Terboven og Vidkun Quisling. 2. rekke fra v. Jonas Lie, AT-general Frølich Hansen. 1942/02/01.

RA/PA-1209/Ue 94/
img075

Info:

Owner: Arkivverket (National Archives of Norway)
Source: Flickr Commons
Views: 4477
statsakten vidkunquisling krigen andreverdenskrig worldwarii secondworldwar okkupasjonstiden josefterboven jonaslie

Add Tags