Nansen Brand, 1896

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Motiv / Motif: Etikett for sardinboks / label for canned sardines.
Tegningen av Nansen er laget på grunnlag av et fotografi tatt av L. Szacinski ved Nansens hjemkomst fra Grønland i 1889.
Dato / Date: 1896
Kreditering / Credit: Bjellands Fabrikker / Stavanger Lith. Anst.
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: smtrk_03050

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 10622
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway småtrykk fridtjofnansen bjellandsfabrikker chrbjellandco sardiner etiketter iddiser norwegiansmokedsardines nansenbrand hermetikk cannedfood

Add Tags