Ukas bilde/Photo of the week 05/2012

Download this image


Love this? Please support us and...

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Oslo Fylke, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Rasmus Christensen i Seksjon for brukertjenester, er mannen bak ukens bilde:

"Bildet er av den gamle kiosken på Thomas Heftyes plass som flyttes ut til Norsk Folkemuseum. Da jeg studerte jobbet jeg i Narvesenkiosken samme sted. Blant stamkundene var Dag Frøland, Kjell Bekkelund og Lars Andreas Larsen. Kjell Bekkelund hadde en kvote på tre marsipanbrød om dagen og skulle nektes å kjøpe pølser. Lars Andreas Larsen kjøpte som oftest kroneis med sjokolade. Dessverre er kiosken revet nå."

Bildet er fra arkivet etter Narvesen, PA-1522, boks Dg-0006.

Rasmus Christensen in User Services shows us his favorite photo:
“The photo is of the old kiosk at Thomas Heftye’s square being moved to Norsk Folkemuseum. When I was a student, I worked in the Narvesenkiosk located at the same place. Among the regulars were Dag Frøland, Kjell Bekkelund and Lars Andreas Larsen. Kjell Bekkelund had a quota of three pieces of marzipan a day, and was to be denied the purchasing of hot dogs. Lars Andreas Larsen usually bought chocolate ice cream in a cone. Unfortunately the kiosk is demolished now.”

Info:

Owner: Arkivverket (National Archives of Norway)
Source: Flickr Commons
Views: 12912
kiosk narvesen oslo bil amazon volvo politi

Add Tags
 • profile

  last page

  • 31/Jan/2012 14:16:54

  Great Photo for Memories, Mange Takk for showing us and also the Great Information about this Special Place.

 • profile

  ragged match

  • 01/Feb/2012 15:14:21

  Great scenery