View of the Suomenlinna (Sveaborg) Fortress, Helsinki, Finland

Download this image

More from this collection

Related by Where

Research Help!

Where: Newland, Helsinki, Finland

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: 01 January 1870

Try to find the date or year when this image was made.
View of the Suomenlinna fortress with the Russian garrison church from 1854. Suomenlinna fortress was built in the 18th century when Finland was still a part of Sweden. Suomenlinna is today a UNESCO World Heritage.

Vy över fästningen Sveaborg med den ryska garnisonskyrkan från 1854. Sveaborgs fästning byggdes på 1700-talet när Finland fortfarande var en del av Sverige. Sveaborg är idag ett världsarv på UNESCO:s världsarvslista.

Location: Helsinki, Helsingfors, Suomi, Finland

Photograph by: Carl Adolph Hårdh
Date: c. 1870
Format: Original print, 10x13 cm.

Persistent URL: www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMEN...

Info:

Owner: Swedish National Heritage Board
Source: Flickr Commons
Views: 2420
theswedishnationalheritageboard riksantikvarieämbetet

Add Tags