Transport of charcoal, Moraskog (Mora forest), Dalarna, Sweden

Download this image

More from this collection

Related by Where

Research Help!

Where: Dalarna, Mora Kommun, Sweden

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: 01 January 1945

Try to find the date or year when this image was made.
Transport of charcoal from a charcoal stack in Moraskog forest in winter. A horse with a large braided basket for transport of charcoal on a sledge.

Transport av träkol från en kolmila i Moraskog på vintern. Häst med "kolryss" - en stor flätad korg för transport av träkol på släde.

Parish (socken): Mora
Province (landskap): Dalarna
Municipality (kommun): Mora
County (län): Dalarna

Photograph by: Carl Gustaf Rosenberg
Date: 1940s
Format: Film negative

Persistent URL: kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16001000021415

Info:

Owner: Swedish National Heritage Board
Source: Flickr Commons
Views: 4722
theswedishnationalheritageboard riksantikvarieämbetet

Add Tags