Kungsstugan (The King's Cottage), Örebro, Närke, Sweden

Download this image


Love this? Please support us and...

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Örebro Län, Örebro, Sverige

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
The King's Cottage in Örebro, probably built in the 16th century. According to tradition, the future King Karl IX stayed in a guestroom in the building when visiting Örebro in 1580, since Örebro castle was under rebuilding. Primarily, the cottage was used for storing food. (It was moved from its original position in the beginning of the 20th century.)
Wash drawing by Olof Sörling, from 1875.

Kungsstugan i Örebro, troligen uppförd på 1500-talet. Den blivande kung Karl IX lär enligt trafitionen ha bott i ett gästrum i byggnaden när han besökte Örebro 1580, eftersom Örebro slott var under ombyggnad. Byggnaden användes främst som visthusbod. (Den flyttades från sin ursprungliga plats i början av 1900-talet.)
Laverad teckning av Olof Sörling, från 1875.

Collection: The Collection of drawings, watercolours and prints, Archives of the Swedish National Heritage Board

Parish (socken): Örebro
Province (landskap): Närke
Municipality (kommun): Örebro
County (län): Örebro

Photograph by: Lars Kennerstedt
Date: 2014

Persistent URL: kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16001000532267

Info:

Owner: Swedish National Heritage Board
Source: Flickr Commons
Views: 5792
theswedishnationalheritageboard riksantikvarieämbetet

Add Tags