Rune stone outside a museum in Uppsala, Uppland, Sweden

Download this image

More from this collection

Related by Where

Research Help!

Where: Uppsala Län, Uppsala, Sverige

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: 01 January 1900

Try to find the date or year when this image was made.
Runestone (U 1011) originally from Örby in Rasbo parish, Uppland, The Rune stone was moved to Uppsala in the 17th century. The inscription says: "Vigmund had the stone cut in memory of himself, the most skillfull of men. May God help Vigmund the captain's sole. - Vigmund and Åfrid cut the memorial while he was alive". The building is the Orangery in the Linnaeus Garden, then hosting Uppsala University's Museum for Northern Antiquities.

Runsten (U 1011) ursprungligen från Örby i Rasbo socken i Uppland. Runstenen flyttades till Uppsala på 1600-talet. Ristningen säger: "Vigmund lät hugga stenen till minne av sig själv, den skickligaste av män. Gud hjälpe Vigmund skeppshövdingens själ. - Vigmund och Åfrid högg minnesmärket medan han levde". Byggnaden är Orangeriet i Linnéträdgården, som då inhyste Uppsala universitets Museum för nordiska fornsaker.

Parish (socken): Uppsala
Province (landskap): Uppland
Municipality (kommun): Uppsala
County (län): Uppsala

Photograph by: Unknown
Date: c. 1900
Format: Glass plate negative

Persistent URL: kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16001000188466

Info:

Owner: Swedish National Heritage Board
Source: Flickr Commons
Views: 8245
theswedishnationalheritageboard riksantikvarieämbetet

Add Tags
 • profile

  catarina.berg

  • 13/Nov/2009 14:59:35

  Vigmund verkar tillfreds mig sig slälv och världen. Är stenen fortfarande kvar pa samma ställe?

 • profile

  Swedish National Heritage Board

  • 13/Nov/2009 16:26:36

  Runstenen står idag i Universitetsparken i Uppsala. Den var också på villovägar ett tag. Läs mer om det på Wikipedia: sv.wikipedia.org/wiki/Upplands_runinskrifter_1011 The rune stone is today placed in the University Park in Uppsala. The stone was also exhibited at the Paris World Exhibition in 1867, but was by accident dropped in the water at Le Havre at the transport back. After some decades in the water it was finally salvaged and returned to Uppsala. /Anna B.

 • profile

  YlvaS

  • 16/Nov/2009 21:35:19

  Hi, I'm an admin for a group called Sweden before 1945, and we'd love to have this added to the group!