Fra Sigrid Undsets bisettelse i den katolske kirke, Hamar, 1949

Download this image


Love this? Please support us and...

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Beskrivelse / Description: Æresvakt til høyre: Nils Johan Rud, Tarjei Vesaas, Arne Skouen, Einar Skjæraasen. Æresvakt til venstre: xx, Hans Heiberg, Torolf Elster, Claes Gill
Dato / Date: juni 1949
Sted / Place: Hedmark, Hamar, St. Torfinns kirke
Fotograf / Photographer: ukjent / unknown
Digital kopi av original / Digital copy of original: sv/hv papirpositiv
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_09661

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 11849
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway begravelser funerals sigridundset forfattere writers reporasjefotografi sttorfinnskirke hamar bisettelser tarjeivesaas arneskouen claesgill nilsjohanrud einarskjæraasen torolfelster hansheiberg

Add Tags