Serie 2 Nr. 5. Barnemotiv tegnet av Lisbeth Bergh (1861-1927)

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Dato / Date: ca. 1905-1908
Kunstner / Artist: Lisbeth Bergh (1861-1927)
Utgiver / Publisher: John Fredrikson Bog & Kunstfolag
Digital kopi av original / Digital copy of original: trykt postkort, farge
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_09566

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 8860
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway lisbethbergh barn children strikking knitting håndarbeide postkort postcards

Add Tags