Openluchtschool van Diesterweg's Hulpkas | Open-air school from Diesterweg's Hulpkas

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Antwerpen, Antwerpen, Belgique

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Kinderen van de openluchtschool van Diesterweg's Hulpkas in de eetzaal. Heide, ca. 1905-1914.
"Diesterweg’s Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen" (Antwerpen) richtte in 1904 een van de eerste openluchtscholen ter wereld op, de “Diesterweg's Bestendige Schoolkolonie” te Kalmthout. Zwakkere kinderen uit de Antwerpse stadsscholen konden er gedurende een aantal maanden van een kuur genieten. De leerplicht werd in 1914 in België ingevoerd.

Children from the open-air school Diesterweg's Hulpkas enjoying a meal in the refectory. Heide, c. 1905-1914.
"Diesterweg’s Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen", a childcare organisation founded by teachers of the Antwerp city schools to assist pupils of poor families, also started with one of the first open air schools in history at Kalmthout. Children with poor health were allowed to spend several months in the open air school. Compulsory education was implemented in Belgium in 1914.

Photographer Ferdinand Claes
catalogue nr. 400032_001

Liberas/Liberaal Archief
Kramersplein 23
9000 Gent
www.liberas.eu

Info:

Owner: Liberas
Source: Flickr Commons
Views: 4221
diesterwegshulpkas liberaalarchiefvzw vakantiekolonie vintage groupphotos children school education childcare openluchtschool openairschool openairschools schoolsofthewoods antwerpen heide kalmthout ferdinandclaes liberasliberaalarchief

Add Tags