"Pegasus" leaving Bergen - 2

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
The "Pegasus" leaving Bergen. The boat is the German FL.B 438. Crew member. Askøy to the right. Kvarven to the right. Byfjorden. Bergen.

"Pegasus" forlater Bergen. Båten er den tyske FL.B 438. En av besetningen. Askøy til venstre. Kvarven til høyre. Byfjorden. Bergen.

Mer informasjon om FL.B 438 -
www.luftwaffe-zur-see.de/Kdo.Schiff/DatenFlB/FlB-438.htm

Foto: Robert Chew / Photo: Robert Chew

Originals donated to Bergen Public Library by the family of Robert Chew / Originalbilder donert til Bergen Offentlige Bibliotek av familien til Robert Chew.

Info:

Owner: Bergen Public Library
Source: Flickr Commons
Views: 2673
1945 pegasus crew askøy kvarven byfjorden bergen ww2

Add Tags