Online-Survey-Flickr

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Dublin, Ireland

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Exhibition Evaluation Project - Survey / An Tionscadal Meastóireachta Taispeántas – Suirbhé

We're reviewing our exhibition programme here at the National Library of Ireland, and we need your help. A main aim of this project is to find out if we’re meeting the needs of our exhibition visitors; to find out what’s working well or not so well; and to find out if we could or should do things differently. Whether you've ever (or never) visited our exhibitions, have your say now about what you expect and would like to see or do on a visit to a National Library of Ireland exhibition.

Have your say now

Táimidne i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ag athbhreithniú ár gcláir thaispeántas agus teastaíonn do chabhair uainn. Príomhaidhm de chuid an tionscadail seo is ea a fháil amach an bhfuilimid ag freastal ar riachtanais na gcuairteoirí ar ár gcuid taispeántas; a fháil amach cé na nithe a bhfuil ag éirí leo agus cé na nithe nach bhfuil ag éirí leo agus a fháil amach an bhféadfaimis nithe a dhéanamh ar bhealach eile nó ar cheart dúinn nithe a dhéanamh ar bhealach eile. Is cuma cé acu a d’fhreastail tú ar ár gcuid taispeántas nó nár fhreastail tú ar cheann ar bith díobh riamh, cuir do chuid tuairimí in iúl faoi na nithe a mbíonn tú ag súil leo agus ba mhaith leat a fheiceáil nó a dhéanamh agus tú ar cuairt ar thaispeántas de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Cuir do chuid tuairimí in iúl anois

Info:

Owner: National Library of Ireland on The Commons
Source: Flickr Commons
Views: 18314


Add Tags
 • profile

  oaktree_brian_1976

  • 30/Jun/2016 12:16:34

  done!

 • profile

  Carol Maddock

  • 01/Jul/2016 08:21:39

  https://www.flickr.com/photos/[email protected] Thanks a million!

 • profile

  vinegartom40

  • 04/Jul/2016 07:27:02

  I think you are doing OK folks : - ) The above image is also wonderful. Thanks again. Davey F

 • profile

  jamica1

  • 11/Jul/2016 19:31:02

  Done.

 • profile

  National Library of Ireland on The Commons

  • 11/Jul/2016 22:26:02

  Thanks all!