Norway. King Haakon

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Dato / Date: ukjent / unknown
Fotograf / Photographer: ukjent / unknown
Utgiver / Publisher: Aristophot Co. (London)
Digital kopi av original / Digital copy of original: postkort, sølvgelatin
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_09334

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 10620
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway postkort postcards konghaakonvii konghaakon7 kinghaakonvii kinghaakon7 kongelige royalty theroyalfamily flagg flags detnorskeflagg

Add Tags
  • profile

    Brian Aslak

    • 17/Nov/2017 08:56:44

    Den grafiske designeren har benyttet riksvåpenet fra uniontiden med Vasa/Pontecorvo-skjoldet til Bernadotteslekten, Tre Kronor og Göta Lejon i tillegg til vår egen riksløve. Kanskje utgitt veldig snart etter unionoppløsningen, og verden utenfor ikke hadde fått med seg denne endringen?