Gutt i matrosdress med tavle med abc

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Beskrivelse / Description: Postkort / postcard.
Dato / Date: ukjent / unknown
Fotograf / Photographer: ukjent / unknown
Digital kopi av original / Digital copy of original: trykt postkort, s/h, kolorert
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_08993

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 6756
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway barn children gutter boys tavler elever postkort postcards illustrasjonsfotografi schoolchildren abc alfabetet matrosdresser skolebarn students

Add Tags