7826/6. Mor og barn

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Beskrivelse / Description: Grete Reinwald (1902-1983) var en tysk skuespillerinne. Som barn var hun modell på flere postkort av denne typen. Se blant annet her: gretereinwald.blogspot.no/
Dato / Date: ca. 1905-1909
Fotograf / Photographer: ukjent / unknown
Utgiver / Publisher: Rotophot
Digital kopi av original / Digital copy of original: sv/hv postkort, sølvgelatin
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_08991

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 7864
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway postkort postcards kvinner barn jenter children women døtre mødre mothers daughters illustrasjonsfotografi gretereinwald

Add Tags