Oslo Hjemmenes Vel Nedre Voldgt. 20

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Oslo Fylke, Sentrum, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Beskrivelse / Description: Oslo Hjemmenes Vel, stiftet 1898 av Dorothea Christensen, var Europas eldste husmorforening til den ble avviklet i slutten av 1970-årene.
Dato / Date: ukjent / unknown
Sted / Place: Norge, Oslo, Kvadraturen, Nedre Vollgate 20
Fotograf / Photographer: ukjent / unknown
Utgiver / Publisher: ukjent / unknown
Digital kopi av original / Digital copy of original: sv/hv postkort, sølvgelatin
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: bldsa_PK01091

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 7265
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway postkort postcards bylandskap oslohjemmenesvel husmorforeninger biler vintage cars

Add Tags