Evakueringen av Finnmark

Download this image


Love this? Please support us and...

More from this collection

Related by When

Research Help!

Where: Finnmark Fylke, Hammerfest Kommune, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Originalbeskrivelse: Dette er en av de mange plakater som ble slått opp i Hammerfest ved månedskiftet oktober-november 1944 i forbindelse med tyskernes tvangsevakuering av sivilbefolkningen i Nord-Norge.

Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219b)

Info:

Owner: Arkivverket (National Archives of Norway)
Source: Flickr Commons
Views: 6323
vårslipp2015 2verdenskrig andreverdenskrig evakuering frigjøring hammerfest finnmark norge

Add Tags