Befrielsen av Nord-Norge

Download this image


Love this? Please support us and...

More from this collection

Related by When

Research Help!

Where: Finnmark Fylke, Sør-Varanger Kommune, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Original bildetekst: Søndag 22. oktober i år rykket russerne inn i Norge. Tre dager senere var Sør-Varanger med Kirkenes befriet. De første dager av november ankom fra Storbritannia en avdeling spesialutdannede norske tropper samt en norsk militærdelegasjon under ledelse av oberst A.D. Dahl.

Bildet er tatt i Kirkenes-avsnittet og viser befolkningen lytte til tale av oberst Dahl.

Fotograf er usikker, men muligens Ole Friele Backer.

Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)

Info:

Owner: Arkivverket (National Archives of Norway)
Source: Flickr Commons
Views: 6024
andreverdenskrig vårslipp2015 frigjøring 2verdenskrig kirkenes finnmark norge

Add Tags