Taşkışla Building, İstanbul

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Taşkışla building was built between 1846-1852 by the British architect William James Smith and his headworker Istefan in Neo-Renaissance style. Used as the Military Hospital of the Medical School, it was employed to treat French soldiers during the Crimean War (1853-1856). Taşkışla was converted to military barracks in 1860, for the protection of the Dolmabahçe Palace. After the formation of the Turkish Republic, the building was assigned to the Ministery of Education. Renovated by Paul Bonatz and Emin Onat between 1943-1950, it became the Rectorate building and the Faculty of Architecture and Civil Engineering of İstanbul Technical University (İTU) in 1950. After İTU moved to the Ayazağa campus, converting the building into a hotel became a topic of debate. The government of the day rented the building to a firm for 49 years, to be used as a hotel. But after the lawsuit, filed by the academic staff, was won, the building was given back to İTU in 1989. In 1999 the building had another renovation and is currently being used as the Faculty of Architecture of İTU.

SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive


Neo-Rönesans üsluba sahip Taşkışla binası, 1846-1852 yıllarında İngiliz mimar William James Smith ve yardımcısı kalfa İstefan tarafından yapıldı. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane için hastane olarak tasarlanan yapı, Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında Fransız askerlerinin tedavisi için kullanıldı. 1860’da onarılarak Dolmabahçe Sarayı’nı korumak üzere askerî kışlaya çevrildi. Cumhuriyet’in ilanından sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Taşkışla, 1943-1950 yıllarında Paul Bonatz ve Emin Onat tarafından restore edildi. 1950’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü ve Mimarlık-İnşaat Fakültesi olarak hizmete girdi. 1980’lerin başında İTÜ’nün Ayazağa Kampüsü’ne taşınmasıyla yapının otele dönüştürülmesi gündeme geldi. Dönemin hükümeti tarafından otel olarak kullanılmak üzere 49 yıllığına kiralanan Taşkışla, öğretim üyelerinin açtığı davanın kazanılmasıyla 1989’da İTÜ’ye geri verildi. 1999’da bir onarım daha geçiren yapı, hâlen İTÜ Mimarlık Fakültesi olarak kullanılıyor.

SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi

Repository: SALT Research

Rights Info: This material can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license.

Info:

Owner: SALT Research
Source: Flickr Commons
Views: 8326
saltaraştırma saltresearch saltonline taşkışla istanbultekniküniversitesi itü itümimarlıkfakültesi inşaatfakültesi mektebitıbbiyeişahane istanbultechnicaluniversity itu taskisla neorönesans neorenaissance williamjamessmith kalfaistefan headworkeristefan onarım restorasyon mimari architecture paulbonatz eminonat 1846 1852

Add Tags