Th. Kittelsen: "Hvitebjørn, kong Valemon"

Download this image


Love this? Please support us and...

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Beskrivelse / Description: "Kvitebjørn Kong Valemon".
Postkort / postcard.
Tittel hentet fra Mittets tittel på baksiden av kortet. Serienr. 29.
Dato / Date: malt i 1912
Kunstner / Artist: Theodor Kittelsen (1857-1914)
Utgiver / Publisher: Mittet & Co.
Digital kopi av original / Digital copy of original: postkort farge, trykt
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_06493

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 17319
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway postkort postcards theodorkittelsen theodorseverinkittelsen eventyr fairytales mittetco hvitebjørnkongvalemon kvitebjørnkongvalemon prinsesser isbjørner polarbears

Add Tags