Damat İbrahim Paşa Complex, İstanbul

Download this image

More from this collection

Related by When

Support Pastpin!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
The Damat İbrahim Paşa Complex in Şehzadebaşı, Vefa, was built on the order of Nevşehirli Damat İbrahim Paşa in 1720 as a library and a high level madrasa. The building containing classrooms was later converted into a mosque and a minaret with a single balcony was added. The mosque, fountain, library and graveyard are located in a courtyard, which is enclosed by the rooms of the madrasa. The architecture of the complex hosts characteristics typical of the 18th century Tulip Era, including floral ornamentations and baroque details.
SALT Research, Ali Saim Ülgen Archive

Vefa’da, Şehzadebaşı Caddesi’nde yer alan Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından kütüphane ve darülhadis medresesi olarak 1720’de inşa ettirildi. Darülhadisin dershane olarak kullanılan binası daha sonra camiye çevrildi ve hâlen mevcut olan tek şerefeli minaresi eklendi. Külliyenin cami, sebil, kütüphane ve mezarlıktan oluşan binaları bir avlu içinde dizilidir. Medrese odaları avluyu U biçiminde çevreler. Külliye binaları, çiçek motifli süslemeleri ve barok detaylarıyla 18. yüzyıl Lale Devri mimarisinin tipik örneklerindendir.
SALT Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi

Info:

Owner: SALTOnline
Source: Flickr Commons
Views: 4139
saltaraştırma saltresearch saltonline ibrahimpaşa külliye kütüphane medrese cami sebil mezarlık 18yüzyıl çiçekmotifisüslemeleri laledevri barok ibrahimpasha complex library madrasa mosque fountain graveyard 18thcentury floralornamentations baroque vefa istanbul tulipera

Add Tags