A Model of İstanbul Opera House

Download this image

More from this collection

Related by When

Support Pastpin!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin-jump-full&amp...

"The Performance of Modernity: Atatürk Kültür Merkezi, 1946-1977" September 21, 2012-January 6, 2013, SALT Galata, Open Archive 1957: Designed only as a opera house, the building was converted to a "cultural center" in order to answer the neccecities of the period with the collaboration of project, statics, wquipmant, stage technics and acoustic specialists. Model of İstanbul Opera House
SALT Research, Hayati Tabanlıoğlu Archive

“Modernin İcrası: Atatürk Kültür Merkezi, 1946-1977”
21 Eylül 2012 - 6 Ocak 2013, SALT Galata, Açık Arşiv
1957: Başlangıçta sadece opera binası olarak düşünülen yapıya, zamanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek doğrultuda “kültür merkezi” niteliği kazandırıldı ve proje, statik, tesisat, sahne tekniği ve akustik uzmanlarının iş birliğiyle geliştirildi.
İstanbul Operası maketi
SALT Araştırma, Hayati Tabanlıoğlu Arşiv

Info:

Owner: SALTOnline
Source: Flickr Commons
Views: 4022
saltaraştırma saltresearch saltonline atatürkkültürmerkezi akm istanbuloperasımaketi istanbuloperabinasımaketi istanbuloperahouse modelofistanbuloperahouse maket model mimari architecture hayatitabanlıoğlu taksim istanbul

Add Tags